طراحی انواع بروشور

طرح های آماده

  • انتخاب طرح نهایی توسط خودتان
  • ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت
  •  
  • روند کار: از بین طرح های آماده و کد دار موجود در سایت، طرح مورد نظر را انتخاب نموده و طبق اطلاعات شخصی شما مانند اسم، آدرس، تلفن، لوگو و … طراحی شده و ارائه می گردد.
30/000 تومان

طراحی اختصاصی

  • ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت
  • تا 2 بار اصلاح طرح کلی
  •  
  • روند کار: یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود.
60/000 تومان

لیست طرح های آماده