سامانه مدیریت باشگاه (فول)
 
انتخاب
قیمت
تمامی امکانات
انتخاب
قیمت
3200000 تومان
برنامه اندروید اختصاصی سامانه
انتخاب
قیمت
4800000 تومان
هاست و دامنه IR اختصاصی-یکساله
انتخاب
قیمت
150000 تومان
جمع: 0.00 تومان
مخفینمایش
سامانه مدیریت باشگاه (انتخابی)
 
انتخاب
قیمت
امتیازهای کلاسی و اهداف
انتخاب
قیمت
1400000 تومان
مدیریت بیمه ورزشی
انتخاب
قیمت
250000 تومان
مدیریت مالی و هزینه ها
انتخاب
قیمت
1100000 تومان
مدیریت و ثبت نام برنامه ها (پیش فرض اینترنتی)
انتخاب
قیمت
550000 تومان
اتصال به پنل پیامکی
انتخاب
قیمت
250000 تومان
هاست و دامنه IR اختصاصی-یکساله
انتخاب
قیمت
150000 تومان
جمع: 0.00 تومان
مخفینمایش
 
جمع 0