سامانه ثبت عملکرد پرسنل

چالش‌ها

1- تخصیص وظایف صحیح به پرسنل و بهره‌برداری بهینه از زمان پرسنل 

2- در ظاهر پرسنل وقت خود را برای کارهای اصلی و تخصصی خود صرف می‌کنند، با این‌حال کارهای تخصصی به موقع انجام نمی‌شود

3- زمان پرت و کارهای غیرتخصصی برای پرسنل چگونه است و چگونه می‌توان کارهای کم اهمیت را بررسی، مدیریت و کاهش داد؟

 

 

راهکارها

تیم گروه نگاه با اطمینان خاطر از اینکه راه حل مذکور آسیبی به وضعیت حقوق پرسنل ندارد و صرفاً برای مدیریت بهتر زمان آن‌ها انجام خواهد شد، راهکارهای زیر را پیشنهاد و پیاده سازی نمود:

1- سامانه‌ای موقت برای بررسی عملکرد پرسنل

2- قابلیت ثبت ساعت ورود و خروج جهت تردد

3- تخصیص ساعت شروع و پایان برای هر فعالیت توسط پرسنل

4- تقویم کاملاً شمسی و استفاده از ماژول‌های انتخاب تاریخ و ساعت سریع

5- قابلیت تعریف شاخه، زیرشاخه، شمارگان و توضیحات برای هر فعالیت

6- ماژول انتخاب سریع زمان حال برای ورود سریع ساعت فعالیت

7- گزارش‌های کامل و متعدد برای مشاهده وضعیت و ترند فعالیت‌های هر نیرو

8- گزارش‌های حرفه‌ای با قابلیت دانلود خروجی به صورت عکس، اکسل، csv و pdf

 

 

 

 

سایر پروژه ها